1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  22  章


yue

xi

ya

deng

ji

de

shi

hou

nian

ba

sui


zai

ye

lu

sa

leng

zuo

wang

san

shi

yi

nian


ta
1 西

mu

qin

ming

jiao

ye

di

da


shi

bo

si

jia

ren

ya

da

ya

de

nv

er


yue

xi

ya

xing

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

zheng

de

shi


xing

ta

zu

da

wei

yi

qie

suo

xing

de
2 西


bu

pian

zuo

you


yue

xi

ya

wang

shi

ba

nian


wang

chai

qian

mi

shu

lan

de

sun

zi

ya

sa

li

de

er

zi

shu

ji
3 西

sha

fan


shang

ye

he

hua

dian

qu


fen

fu

ta

shuo

殿

ni

qu

jian

da

ji

si

xi

lei

jia


shi

ta

jiang

feng

dao

ye

he

hua

dian

de

yin

zi


jiu

shi
4 使 殿

shou

men

de

cong

min

zhong

shou

ju

de

yin

zi


shu

suan

shu

suan


jiao

gei

ye

he

hua

dian

li

ban

shi

de

ren


shi

ta

men

zhuan

jiao

ye

he

hua

dian

li

zuo

gong

de
5 殿 使 殿

ren


hao

xiu

li

dian

de

po

huai

zhi

chu

殿

jiu

shi

zhuan

jiao

mu

jiang

he

gong

ren


bing

wa

jiang


you

mai

mu

liao

he

zao

cheng

de

shi

tou

6

xiu

li

dian

yu

殿

jiang

yin

zi

jiao

zai

ban

shi

de

ren

shou

li


bu

yu

ta

men

suan

zhang


yin

wei

ta

men

ban

shi
7

cheng

shi


da

ji

si

xi

lei

jia

dui

shu

ji

sha

fan

shuo


wo

zai

ye

he

hua

dian

li

de

le

lu

fa

shu
8 殿


xi

lei

jia

jiang

shu

di

gei

sha

fan


sha

fan

jiu

kan

le


shu

ji

sha

fan

dao

wang

na

li


hui

fu

wang

shuo


ni

de

pu

ren

yi

jiang

dian

li

de

yin

zi
9 殿

dao

chu

shu

suan


jiao

gei

ye

he

hua

dian

li

ban

shi

de

ren

le

殿

shu

ji

sha

fan

you

dui

wang

shuo


ji

si

xi

lei

jia

di

gei

wo

yi

juan

shu


sha

fan

jiu

zai
10

wang

mian

qian

du

na

shu


wang

ting

jian

lu

fa

shu

shang

de

hua


bian

si

lie

yi

fu

11 便

fen

fu

ji

si

xi

lei

jia


yu

sha

fan

de

er

zi

ya

xi

gan


mi

gai

ya

de

er

zi

ya
12

ge

bo


shu

ji

sha

fan


he

wang

de

chen

pu

ya

sa

ya


shuo


ni

men

qu


wei

wo


wei

min


wei

you

da

zhong

ren


yi

zhe

shu

shang

de

hua

qiu

wen

ye
13

he

hua


yin

wei

wo

men

lie

zu

mei

you

ting

cong

zhe

shu

shang

de

yan

yu


mei

you

zun

zhe

shu

shang

suo

fen

fu

wo

men

de

qu

xing


ye

he

hua

jiu

xiang

wo

men

da

fa

lie

nu


yu

shi

ji

si

xi

lei

jia


he

ya

xi

gan


ya

ge

bo


sha

fan


ya

sa

ya


dou
14

qu

jian

nv

xian

zhi

hu

lei

da


hu

lei

da

shi

zhang

guan

li

fu

sha

long

de

qi


sha

long

shi

ha

er

ha

si

de

sun

zi


te

wa

de

er

zi


hu

lei

da

zhu

zai

ye

lu

sa

leng

di

er

qu


ta

men

qing

wen

yu

ta


ta

dui

ta

men

shuo


ye

he

hua

yi

se

lie

de


shen

ru

ci

shuo


ni

men

ke

yi

hui

fu
15  

na

chai

qian

ni

men

lai

jian

wo

de

ren


shuo


ye

he

hua

ru

ci

shuo


wo

bi

zhao

zhe

you

da

wang

suo

du

na

shu

shang

de

yi

qie

hua


jiang
16

huo

yu

zhe

di


he

qi

shang

de

ju

min


yin

wei

ta

men

li

qi

wo


xiang

bie

shen

shao

xiang


yong

ta

men

shou

suo

zuo

de

re

wo

fa

nu
17


suo

yi

wo

de

fen

nu

bi

xiang

zhe

di

fa

zuo


zong

bu

zhi

xi

忿

ran

er

chai

qian

ni

men

lai

qiu

wen

ye

he

hua

de

you

da

wang


ni

men

yao

zhe

yang

hui

fu

ta
18


shuo


ye

he

hua

yi

se

lie

de


shen

ru

ci

shuo


zhi

yu

ni

suo

ting

jian

de

hua

 

jiu

shi

ting

jian

wo

zhi

zhe

zhe

di


he

qi

shang

de

ju

min


suo

shuo

yao

shi

zhe

di

bian

wei
19 使

huang

chang


min

shou

zhou

zu

de

hua


ni

bian

xin

li

jing

fu


zai

wo

mian

qian

zi

bei


si
便

lie

yi

fu


xiang

wo

ku

qi


yin

ci

wo

ying

yun

le

ni


zhe

shi

wo

ye

he

hua

shuo

de


wo

bi

shi

ni

ping

ping

an

an

de

gui

dao

fen

mu


dao

ni

lie

zu

na

li


wo

yao

jiang

yu
20 使

zhe

di

de

yi

qie

zai

huo


ni

ye

bu

zhi

qin

yan

kan

jian


ta

men

jiu

hui

fu

wang

qu

le